فراخوانی ...
مبانی کارآفرینی نسخه چاپی RSS
 • سه‌شنبه 15 اسفند 1391 ساعت 13:46

  نویسنده: محمود احمدپور داریانی، سیدمحمد مقیمی

  ناشر: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

  چاپ سوم: 1385

  جوامع پیشرفته امروزی، توسعه خود را مدیون انسان هایی است که قادر به تبدیل رویاها و ایده های خلاقانه خود به حقیقت بوده اند، روحیه استقلال طلبی برای کاوش موقعیت های جدید را داشته اند و از جرئت کافی برای مبارزه با روش های متداول و جاافتاده برخوردار بوده اند . این عاملان تغییر، شخصیت و روحیه ای نامیده می شود. « کارآفرینی » داشته اند که امروز اصطلاحا با آشکار شدن نقش و تاثیر کارآفرینی بر روند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه یافته واشتغال زایی، تلاش هایی در جهت آموزش و تعمیم دانش و روحیه کارآفرینی در بین مدیران، تجار،دانشجویان و دیگر افرادی که کارآفرینان بالقوه محسوب می شوند، شدت گرفت.

  ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، لزوم رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به مواد خام اولیه و به ویژه نفت خام و همچنین خروج از وضعیت اقتصادی تک محصولی از یک طرف و روندهای موجود در جامعه اطلاعاتی از طرف دیگر، عواملی اند که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور را وا می دارد که به منبع قابل اتکایی به جز مواد اولیه بیندیشند؛ و بدون شک با توجه به الزاماتی که جامعه اطلاعاتی دارد، این منبع حیاتی چیزی جز خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی نیست.

  نتایج تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی هم دارای بعد نظری (تئوریک) و هم دارای بعد عملی )کاربردی( است که می توان با روش ای مختلف آموزشی، به آموزش و پرورش کارآفرینان همت گماشت . با توجه به اینکه شخصیت و روحیه آدمی عمدتا در دوران نوجوانی و جوانی شکل می گیرد، می توان درگ ام اول با یک برنامه صحیح آموزشی، ضمن پرورش ویژگی ها و روحیه کارآفرینی، دانشجویان را با روش های راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه آشنا ساخت. دولت می تواند از طریق وزارت آموزش و پرورش و موسسات آموزش عالی مفهوم کارآفرینی را از نظر اجتماعی و اقتصادی معرفی کند، یا اینکه مبحث توسعه کارآفرینی می تواند به عنوان یکی از دروس به دانش آموزان و دانشجویانی که تمایل به درک کارآفرینی دارند، آموخته شود تا بتوانند قابلی تهای خود را ارزیابی کنند.

  بنابراین، با توجه به اهداف و اهمیت موضوع کارآفرینی، باید کوشید که از همه امکانات و روش های لازم استفاده شود تا در نهایت بتوان در بینش و نگرش دانشجویان نسبت به کسب و کار، تغییر مثبتی به وجودآورد و آنان را برای راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه در حین تحصیل یا بعد از فارغ التحصیلی آماده کرد. آشکار است که موضوع با توجه به شرایط کشورمان برای توسعه و پیشرفت جامعه، اجتناب ناپذیر است .

  کتاب حاضر تلاشی است برای تحقق بسترهایی که این اهداف را فراهم می آورند.

  بخش های این کتاب عبارتند از:

  - کلیات کارآفرینی.

  - فعالیت های سازمانی در کسب و کارهای کارآفرینانه.

  - مطالعات موردی.

  - خودآزمایی ها.  صفحات داخلی| اجتماعی
  نام منبع: مرکز اشتغال و کارافرینی
  شماره مطلب: 1102
  دفعات دیده شده: 2307 | آخرین مشاهده: 7 ساعت پیش
مرتبط
 • کارآفرینی:شانس یا هوش


  کتاب کارآفرینی: شانس یا هوشنویسنده: بو پی بادیمترجم ایثار کیانیانتشارات فراسال نشر:1385«بر خلاف شانس های روزمره زندگی شانس در کسب و کار را می توان خلق کرد» کتاب کارآفرینی :شانس یا هوش به قلم پی بادی کارآفرینی جوان و نام ور نوشته شده که خود پایه گذار یک شرکت اینترنتی به نام …
  صفحات داخلی | اجتماعی | یکشنبه 17 شهریور 1392
 • کارآفرینی و سابقه ان در دنیا

  کارآفرینی و سابقه ان در دنیا
  چکیده: در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد که با …
  مقاله | اجتماعی | سه‌شنبه 28 خرداد 1392
 • کتاب بازاریابی و مدیریت بازار


  پایان گرفتن جنگ سرددر دهه 1990 به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه ای برای ایجاد زیر ساخت های مناسب اقتصادی انجامید. در این دوران اروپای غربی به ایجاد بازاری مشترک و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات غربی درآمد. از سوی دیگر بدهیهای خارجی …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 2 اردیبهشت 1392
 • کتاب کارافرینی کاربردی


  آیا من می توانم کارآفرین شوم؟ پس از مطالعه این بخش قادر خواهید بود: • ویژگیهای شخصیتی خود را ارزیابی کنید. • چگونگی تأثیر کارآفرینی را بر سبک زندگی افراد درک نمایید. • تمایلات گوناگون در مورد سبک زندگی را مورد بررسی قرار دهید. • اهمیت برنامه ریزی شغلی را درک …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 2 اردیبهشت 1392
 • فهرست کتب کارافرینی


  ردیفنام کتابنام نویسندهانتشارات1کارآفرینی (جلداول-دوم )ترجمه دکترعلیرضا فیض بخشانتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف2خلاقیت جوهره کارآفرینیمهندس جلیل صمد آقاییانتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران3کارآفرینی درکسب و کار اینترنتیدکتراحمدپورانتشارات محراب قلم4مدیریت خویش …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 26 فروردین 1392