فراخوانی ...
تکنیک خلاقیت 1 نسخه چاپی RSS
 • دوشنبه 21 اسفند 1391 ساعت 10:52

  تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می نماید . بعبارت دیگر هریک از تکنیک های خلاقیت ، مرحله یا مراحلی از فرآیند خلاقیت را تقویت می کنند . این تکنیک ها فردی و گروهی می باشند که تکنیکهای فردی شامل : توهم خلاق.

  تکنیک های گروهی شامل : طوفان فکری ، دلفی ، سینکتیکس و تکنیکهای مشترک شامل : اسکمپر،در هم شکستن مفروضات، چرا ، مورفولوژیک که محور اصلی این روش ها و تکنیک ها ، شکستن قالب های ذهنی است .

  طوفان ذهنی تکنیکی است خلاق برای ایجاد و ابراز نظرها و ایده های متعدد و گوناگون گروهی از افراد مختلف در مورد یک موضوع خاص در حداقل زمان (خلق حداکثر ایده ها در حداقل زمان)

  قواعد انجام طوفان ذهنی:
  آزادی ذهن و بیان
  تمسخر افراد و ایده ها ممنوع
  انتقاد ممنوع
  پرهیز از خود سانسوری
  ایجاد حداکثر تعداد نظرهای ممکن
  ثبت کلیه نظرها و عقاید بر روی تخته
  اختصار در بیان نظرات و پرهیز از هرگونه شرح و بسط


  قوانین بارش افکار :
  1 - هیچ کس حق قضاوت، ارزیابی یا انتقاد ندارد.
  2 - هر چه ایده ها دورتر از ذهن، جسورانه تر، و عجیب تر باشد بهتر است.
  3 - هرچه تعداد ایده ها بیشتر ، بهتر
  4 - هرچه ترکیب ایده ها بیشتر ، بهتر

   

  مثبت ها : POSITIVES
  احتمالات ( گسترش و تعمیم ) :
  POSSIBLITIES

  نگرانی ها : CONCERNS

  (
  P.P.C )
  1 - تغییر و اصلاح واکنش افراد نسبت به ایده های جدید دیگران.
  هر یک از ما در معرض ایده های دیگران هستیم : دوست، همکار، همسایه، اقوام همسفر، همکلاسی...

  P.P.C
  2 - ایجاد، تقویت و رشد و توسعه استعداد و فرهنگ خلاقیت در فرد، خانواده، سازمان و جامعه.

  P.P.C
  3 - برای افراد یا سازمانهایی که مستمراً با ایده ها و پیشنهادات دیگران سروکار دارند و یا برخورد آنان در سرنوشت ایده و انگیزه پیشنهاد دهنده تأثیر می گذارد.
  مثال : مدیران ، والدین، اساتید دانشگاه، معلمان، قضات ، صدا و سیما و ...
  نحوه انجام طوفان ذهنی
  1- ثبت موضوع مورد نظر بر روی تخته و توضیح در مورد آن برای افراد توسط تسهیل کننده (بهتر است این موضوع چند روز زودتر به اطلاع افراد برسد)
  2- یاد آوری قواعد و اصول اجرای کار برای شرکت کنندگان توسط تسهیل کننده
  3- ارائه ایده ها و نظرات بصورت گردشی: در هر نوبت فقط یک ایده باید بیان گردد و در صورت عدم وجود ایده ای با گفتن واژه "بعدی" نوبت به دیگری واگذار می شود.
  4- ثبت کلیه ایده ها توسط دبیر جلسه
  5- اتمام مرحله ثبت عقاید در صورت گفتن کلمه "بعدی" توسط تمام افراد
  6- دسته بندی و جمع بندی نتایج

  تکنیک طوفان ذهنی

  طوفان ذهنی که یکی از شیوه های برگزاری جلسات و مشاوره و دستیابی به انبوهی از ایده ها برای حل خلاق مسائل می باشد در سال 1938 توسط الکس اس اسبورن ابداع شد . این واژه هم اکنون در واژه نامه بین المللی وبستر اینگونه تعریف می شود : اجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله بخصوص یا انباشتن تمام ایده هایی که بطور خود به خود و درجا به وسیله اعضا ارائه می شود بیابند.

  تفاوت های طوفان ذهنی فردی و گروهی

  طوفان ذهنی فردی با تولید طیف گسترده تری از ایده ها همراه است و کمتر منجر به ایده هایی کارا و عملی می شود . نکته ی جالب توجه این است که فرد به هنگام انزوا از گروه دیگر ترسی از انتقاد ندارد و بدون هیچگونه محدودیتی از طرف اعضا برای تجزیه ایده ها آزاد می باشد . اما مزیت طوفان گروهی این است که مشکلات ایده ی فرد بوسیله تجربه و خلاقیت افراد دیگر حل می شود و از بین می رود . اگر بخواهیم نتیجه مطلوبتری از طوفان ذهنی داشته باشیم می توانیم این دو نوع طوفان ذهنی را ترکیب کنیم .

  تکنیک استخوان ماهی (علت و معلول )

  یکی از روش های بسیار سودمند برای شناسایی مسائل نمودار استخوان ماهی است . نمودار استخوان ماهی که گاهی به آن نمودار ایشیکاوا نیز می گویند توسط پرفسور کائور ایشکاوا از دانشگاه توکیو طراحی شد . هدف اصلی این تکنیک ، شناسایی و تهیه فهرستی از کلیه علل احتمالی مسئله مورد نظر است . این تکنیک در درجه اول یک تکنیک گروهی شناسایی مسئله است اما توسط افراد قابل استفاده است .

  نمودار استخوان ماهی :

  این نمودار که به نمودار علت و معلولی هم معروف است، ابزاری است برای جدا کردن علت ها از معلولها تا به گروه کمک کند که مسئله را در کلیت خودش ببیند. این تکنیک چند مرحله دارد که عبارتند از:

  ـ تعریف دقیق علت ها و یادداشت آنها.

  ـ تعیین عنوانهای اصلی مسئله و رسم خطوط اصلی.

  ـ تفکر خلاق در مورد علل و نوشتن آنها در جای مناسب.

  ـ انتقال پیشنهادات بر روی نمودار.

  ـ استفاده از نمودار پاره تو (که بعداً توضیح داده خواهد شد) برای تعیین علل اصلی.

  نموداری است که علتها را پیدا نموده و بهبود میدهد نه اینکه علامتها را از بین ببرد.

  به یک تیم اجازه میدهد همة علل احتمالی در رابطه با وضعیت یا مشکل موجود را پیدا نموده و با جزئیات بیشتر در یک نمودار نشان دهد.

  طریقة ترسیم :

  ابتدا وضعیت موجود را طوری توصیف نمایید که همة اعضای تیم آنرا بخوبی فهمیده باشند. چه چیزی در کجا و چه زمانی و در چه گستردگی وجود دارد  از اطلاعات برای مشخص تر نمودن موضوع استفاده نمایید.

  علل احتمالی را به طریقة بارش افکار تعیین کنید.

  نمودار استخوان ماهی را رسم کنید.

  - معلول را در داخل یک مستطیل در سمت چپ بنویسید.

  ـ فضای کافی در نظر بگیرید.

  یک پیکان از منتهی الیه سمت راست به مستطیل وصل نمایید.

  علل عمده را مشخص نموده و در روی نمودار با رسم خطوط برجسته به استخوان اصلی نشان دهید.

  در تعیین عوامل عمده از خود انعطاف نشان دهید و نام متناسب را انتخاب نمایید.معمولا" عوامل اصلی مؤثر بر یک فرآیند را عوامل ذیل میدانند.

  تجهیزات                    Machine

  نیروی انسانی               Manpower

  مواد مصرفی                 Material

  روش اجرای فرآیند           Method

  محیط و فضای فیزیکی       Environment

  مدیریت                     Management

  پول                           Money

  انگیزه                       Motivation

  4-عوامل مطرح شده در روش بارش افکار را با توجه به عوامل اصلی تعیین شده در محل مربوطه بنویسید و بوسیله پیکانهایی به خطوط برجستة عامل متناسب با آن وصل نمایید

  برای سهولت می توانید بعد از تعیین کلیه عوامل احتمالی بوسیلة بارش افکار آنها را دسته بندی نمایید و علل مربوط بهم را در زیر یکدیگر قرار دهید و بعد از موافقت اعضای گروه به هر گروه نام متناسب ( عامل اصلی ) انتخاب نمایید و سپس نمودار استخوان ماهی را ترسیم نمایید، دقت نمایید که در بارش افکار علتها را بیان نمایید نه راه حلها را.

  رسم نمودار علت و معلول

  نمودار علت و معلول ارتباط بین ویژگی کیفی و عوامل و فاکتورهای مرتبط به آن را نشان می دهد. رسم آن کار چندان ساده ای نیست و حتی با اطمینان می توان گفت که موفقیت درحل یک مسئله کنترل کیفیت، موفقیت در ساختن یک نمودار علت و معلول است. 
  مراحل رسم یک نمودار علت و معلول

  مرحله اول: مشخص ساختن معلول یا مشخصه کیفی، معلول همان عیب یا نقصی است که به عنوان هدف بهسازی مطرح شده است که به یکی از دسته های زیر تعلق دارد:
  کیفیت: تعداد محصولات معیوب، عیوب محصولات، تعداد اشتباهات، اندازه محصول، وزن، ضخامت و... .

  هزینه: مصرف برق، آب، گـاز، مواداولیه، دوباره کاری، انبار، گارانتی و... .

  کارآیی: زمان بازرسی، ساعت کار، زمان تعمیرات و... . ایمنی: تکرار حوادث

  روحیه: غیبت کارکنان، وجدان کاری، تعهدکاری، تخصص، مشارکت در کار. زمان تحویل: بارگیری، بسته بندی، کالاهای برگشتی و... . مرحله دوم: رسم استخوان پشت: یک محور باریک و بلند از چپ به راست به طرف مستطیل مرحله اول را رسم کنید.

  مرحله سوم: رسم استخوانهای بزرگ. این استخوانها، علتها و فاکتورهای اصلی هستند که می توان آنها را به صورت زیر طبقه بندی کرد.

  تکنیک 4M شامل
  الف - عوامل مربوط به انسانها؛

  ب - عوامل ماشینی؛

  ج - عوامل مربوط به مواداولیه؛

  د - عوامل مربوط به روش کار.

  - تکنیک 4P شامل:

  الف - عوامل مکانی؛

  ب - عوامل سیستمی و برنامه ها؛ ج - عوامل انسانی - کارکنان؛ د - عوامل سیاستگذاری و خط مشی سازمان.
  - تکنیک 4
  S شامل:

  الف - محیط؛

  ب - تامین کننده، تهیه کننده؛

  ج - سیستم؛

  د – مهارتها

  در بسیاری از موارد باتوجه به نوع مشکل از ترکیبـــی از تکنیک های اشاره شده استفاده می شود، استخوانهای بزرگ را به صورت پیکان مورب از سمت چپ شکل به طرف استخوان پشت رسم کنید، هریک از استخوانهای بزرگ معرف یک دسته از علتها هستند.

  مرحله چهارم: پس از تعیین علتها و فاکتورهای اصلی با استفاده از تکنیک های اعلام شده نوبت به شناسایی عاملهای موثر و جزیی تر است.
  برای این کار استخوان بزرگ را به استخوانهای فرعی _(استخوان متوسط) و استخوان متوسط را مجدداً به استخوانهای فرعی دیگر _(استخوانهای کوچک) و به همین ترتیب استخوانهـــای مویی تقسیم بندی تقسیم بندی می کنیم.

  استخوانهای متوسط، کوچک و مویی معرف سلسله مراتب علتهای موثر در بروز معلول یا عیب هستند. ذکر این نکته مهم است که سلسله مراتب علتها را آنقدر ادامه دهید تا به علتهایی برسید که بتوان مستقیماً درمورد رفع آنها راه حل را اجرا کرد و نیز در پاره ای از موارد علتهای ریشه ای و بنیادی در دو یا چند استخوان مویی از زیر استخوان متوسط تکرار می شوند.

  رابطه علت و معلول به گونه ای است که علت یک معلول خود می تواند معلول علتهای دیگر باشد. این حالت در شکل شماره دو نشان داده شده است. عامل A یک علت در شکل شماره یک است ولی خود آن یک معلول در نمودارهای علت و معلول کشیده شده در شکل شماره دو است.

  مرحله پنجم: علتها را موردبررسی مجدد قرار دهید تا هیچ عاملی فراموش نشده باشد.

  مرحله ششم: موثرترین و مهمترین «علت» یا «علتها» را از میان سایر عوامل انتخاب کرده و آن را در یک شکل بیضی قرار دهید تا نسبت به سایر علتها مشخص شود.
  مرحله هفتم: کلیه اطلاعات ضروری روی نمودار ثبت گردد و به طورکلی رسم نمودارها بدون ثبت اطلاعات فاقد هویت و ارزش است، اطلاعات ضروری یک نمودار همانند اطلاعات شناسنامه ای یک شخص است؛ یعنی هر نمودار باید حداقل دارای عنوان، شماره، تاریخ، مکان و نام شخص یا گروه تهیه کننده باشد.
  انتخاب روش تجزیه و تحلیل برای رسم نمودار

  غالباً روش انتخابی شامل ایجاد توفان فکری (BRAIN STORMING) در یک گروه متشکل از نمایندگان و کارشناسان قسمتهای مختلف و افرادی است که بالقوه با آن مشکل ارتباط دارند، صورت می گیرد. کار رسم نمودار باید توسط رهبر گروه یا شخص باتجربه ای انجام شود که بتواند جلسه توفان فکری را هدایت کند. در چنین جلسه ای هدف فعال کردن ذهن هریک از اعضای گروه درجهت ارائه راه حل برای مشکلات یا ارائه پیشنهاد برای بهبودکار است. موضوع یا مشکل از قبل تعیین شده باشد و همه اعضا باید اظهارنظر کنند. در این روش توجه به نکات زیر ضروری است:

  1 - هیچ نظری نباید موردانتقاد قرار گیرد؛

  2 - همه نقطه نظرها باید بر روی تابلو به طوری نوشته شود که همه بتوانند آن را مشاهده کنند؛

  3 - همه باید بر روی طرح موضوع یا مشکل تعیین شده، اتفاق نظر داشته باشند؛

  4 - برروی تابلو باید جملات، براساس کلمات گوینده نوشته و از قطع کلام گوینده اجتناب شود؛

  5 - علتها را در قالب عبارات و موجز و خلاصه بیان کنید؛

  6 - علتهای احتمالی موثر کشف شده را با استفاده از تکنیک های به کار برده شده در تعیین فاکتورهای اصلی دسته بندی کنید؛

  7 - بـرای تعیین سلسله مراتب علتها از تکنیک «5 WHY» یا چرا؟ چرا؟ استفاده شود؛

  8 - تمامی علتهای احتمالی موثر در ایجاد مشکل را بر روی نمودار علت - معلول قرار دهید، علتها را به ترتیب درجه نزدیکی در ایجاد مسئله بر روی استخوانهای بزرگ، متوسط، کوچک، مویی و... نمودار علت و معلول نمایش دهید.

  9 - علتهای احتمالی موثر در بروز مشکل را برای درک کامل مسئله موردبررسی قرار دهید تا هیچ علتی فراموش نشده باشد.

  10 - تمامی علتهای احتمالی واردشده روی نمودار علت - معلول را براساس دانش فنی و تجربه کارشناسان موردبررسی قرار دهید و آنهایی را که به نظر می رسد تاثیرات بیشتری روی معلول دارند یعنی آن دسته از علتهایی که باید به جمع آوری اطلاعات درموردشان پرداخت، از بقیه متمایز کنید.

  11 - علتهای واقعی را نه براساس حدس و گمان بلکه براساس مستندات واقعی ومدارک صحیح و دقیق (آمار و اطلاعات) شناسایی کنید؛

  12 - تحقیق کنید که آیا بین هریک از علتها و معلولها همبستگی وجود دارد؟ به بررسی رابطه بین علتها نیز بپردازید؛

  13 - موثرترین و مهمترین علت یا علتهایی که درصدد حذف آنها هستید را انتخاب کنید.

  کاربرد نمودار علت و معلول

  به طــــورخلاصه، کاربرد این نمودار را می توان در پنج مورد زیر دسته بندی کرد:

  یک ابزار موثر است که به مردم اجازه می دهد به آسانی ارتباط بین عوامل موردمطالعه در یک فرایند را ببینند؛

  در مواقعی که علل بروز مشکل واضح نیست این نمودار ابزار مفیدی برای شناسایی علل بالقوه است؛

  ابزاری سودمند برای استفاده در جلسات توفان فکری یا میزگرد اندیشه هاست؛ ابزاری است برای تعیین ریشه های اصلی در مسائل پیچیده و یا حتی ساده و ابتدایی؛
  با استفاده از این نمودار ایده های مختلف افراد برای کشف علتهای ایجاد مشکل و اجرای طرح بهسازی (
  KAIZEN) ابراز شده اند را به خوبی می توان بیان کرد.
  ارتباط نمودار <«پارتو<>» و «علت و معلول»

  در بسیاری از موارد برای حل یک مشکل از چند ابزار هفتگانه عالی استفاده می شود و ترکیب روشهای مختلف کنترل کیفیت به حل بسیاری از مسائل کمک می کند. ازجمله ترکیب دو ابزار نمودار «پارتو» و نمودار «علت و معلول» درعمل برای حل مسائل و مشکلات کیفی بسیار سودمند است.

  پس از رسم یک نمودار «پارتو» علت یا علل واقعی بروز مشکل شناسایی می شوند و در صورتی که نمودار پارتو را از چند بعد هزینه، زمان و اطلاعات موجود رسم کنیـــم می توان علت با مشکل اصلی را تعیین کرد که درواقع طی اولین مرحله در رسم نمودار علت و معلول است. در خاتمه و پس از تعیین موثرترین علتها و حذف آنها رسم یک نمودار «پارتوی» دیگر به ما نشان می دهد که چقدر در بهسازی و حل مشکل موفق بوده ایم.

  آنالیز تاثیر راه حل

  بسیاری از مشکلات و مسائلی که امروزه با آنها روبرو هستیم، حاصل تصمیماتی هستند که در گذشته برای رفع و بهسازی مسائل موجود دیگر مورداستفاده قرار گرفته اند. بسیار پیش آمده که یک مدیر خود یا دیگران را به بی فکری یا عدم آینده نگری و یا انجام یک تصمیم بدون کارشناسی دقیق متهم کرده که امروز برای ما ایجاد دردسر شده اند. بسیار پیش آمده که در هنگام اتخاذ یک تصمیم جدید این سوال را از خود پرسیده ایم که آیا پیاده سازی این تصمیم و سیاست در آینده مشکلاتی دیگر را دربرنخواهد داشت؟ درواقع بهتر است به مسئله از این دید نگاه کنیم که اتخاذ هر تصمیم نیاز به یک بررسی کارشناسانه و عمیق با استفاده از نظر کارشنــاسان مجرب دارد تا در آینده شاهد به وجود آمدن مشکلات دیگری ناشی از آن نگردیم، یکی از ابزارهایی که می تواند در چنین شرایطی مدیر را در اتخاذ تصمیماتی با ریسک کمتر یاری کند، آنالیز تاثیر راه حل است.

  آنالیز تاثیر راه حل، معکوس نمودار علت و معلول است، از آنالیز تاثیر راه حل زمانی استفــاده می شود که فرد یا گروه در خصوص راه حلی برای رفع یک مشکل توافق رسیده اما می خواهند مطمئن شوند که با اجرای این تصمیم، مشکل جدیدی ایجاد نخواهدشد. برای استفاده از این ابزار به طور معمول به حضور دو گروه از افراد نیاز است: افرادی که در مرحله اتخاذ تصمیم شرکت داشته اند و افرادی که در مرحله اتخاذ تصمیم شرکت نداشته اند و بسته به این موضوع، این تعداد می تواند بین 2 تا 10 نفر در نوسان باشد. به همین ترتیب، بسته به اهمیت موضوع بین چند دقیقه تا چند ساعت به استفـــاده از این ابزار اختصاص یابد گرچه به طور معمول زمان برای آن بین نیم تا یکساعت است.

  استفاده از این روش نیز همانند نمودار علت و معلول استفاده از یک توفان فکری است و تنها وسایل لازم برای یک کارگروهی، شامل اتاق مناسب، تخته یا «اورهد» و وسایل یادداشت برداشتن احتیاج است.

  روش کار

  1 - پس از تشکیل جلسه مطمئن شوید تمامی افراد تصویر شفافی از راه حل موردتوافق دارند، عنوان راه حل را در سمت چپ تابلو بنویسید و از آن پیکانی به سمت راست صفحه رسم کنید (استخوان پشت). (شکل شماره 3)

  2 - علتهـــا و فاکتورهای اصلی یا درواقع حوزه هـــای اصلی را که راه حل موردتوافق می تواند روی آنها اثر داشته باشد با استفاده از تکنیک 4M ، 4P ^، 4S و یا ترکیبی از آنها بسته به نوع راه حل را به عنوان استخوان بزرگ به صورت پیکانی مورب از سمت راست به چپ رسم کنید.
  3 - اکنون با استفاده از تکنیک چرا، چرا، از اعضای گروه بپرسید این راه حل می تواند چه تاثیری روی حوزه ها و فاکتورهای اصلی داشته باشد. پاسخها را به صورت استخوانهای میانی، باریک تر و مویی همانند نمودار علت و معلول روی نمودار ثبت کنید. دقت کنید کلیه تاثیرات اعم از منفی یا مثبت باید مشخص شوند.
  4 - مرحله 3 را آنقدر تکرار کنید که کلیه آثار احتمالی راه حل، استخراج و روی نمودار ثبت شوند.

  5 - فهرست به دست آمده را مشخص کنید که کدام یک از تاثیرات مشخص شده می تواند عوارض بیشتری داشته باشد.

  6 - برنامه عملیاتی لازم برای به حداقل رساندن آثار نامطلوب تصمیم را تهیه کنید و درمورد آن به تـــــوافق برسید و درصورتی که می بینید راه حل ارائه شد و پیشنهادی پیش از آنکه مشکی را حل کند به مشکلات دیگری منجر می شود می توانید راه حل را مورد بازنگری قرار دهید.

  مورد مطالعاتی

  به عنوان مثال یک سازمان برای مقابله با استرس و حفظ روحیه افراد و کارکنان تصمیم گرفته که زمانی را برای ورزش کردن افراد اختصاص دهد.
  نکاتی در رابطه با آنالیز تاثیر راه حل

  استفاده ازافراد بدبین و منفی (کسانی که ذاتاً در مقابل تغییرات مقاومت نشان می دهند) در این جلسات می تواند بسیار مفید باشد. دیدگاههای این افراد  می توانـــــد بسیاری از راه حلهایی را مطرح سازد که به ذهن دیگران نمی رسد.

  استفاده از این ابزار موفقیت و کارآمد بودن یک راه حل را تضمین نمی کند، بلکه تنها با نشان دادن تاثیرات مثبت و منفی راه حل تصویر شفاف تری از آینده را نشان  می دهد که به معنای ریسک پذیر کمتر است.

  این ابزار برای تغییرات سیستم مانند سنجش و کنتــرل می تواند بسیار مفید و موثر واقع گردد.

     صفحات داخلی| اجتماعی
  نام منبع: ماهنامه کارافرین ناب
  شماره مطلب: 1124
  دفعات دیده شده: 2439 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش
مرتبط
 • به سازمانی پرسشگر تبدیل شوید


  مترجم: فریبا ولیزاده/ منبع: hbr تصور کنید شما فردی کنجکاو هستید که در شرکتی با سیاست ها و فرآیندهای کاری جا افتاده و حتی قدیمی فعالیت می کنید. ممکن است روزی به این نتیجه برسید که بخشی از این فرآیند ها یا سیاست ها به اندازه کافی کارآمد و موثر نیستند و در نهایت این سوال برایتان …
  صفحات داخلی | علمی | شنبه 20 اردیبهشت 1393
 • چرخ زندگی ابزار ایجاد تعادل در زندگی

  چرخ زندگی ابزار ایجاد تعادل در زندگی
  سیدمحمد اعظمی نژاد* منبع: Mindtools اگر خوب به رفتار خود دقت کنید مشاهده می کنید که وقتی روزهای شلوغی در کار خود دارید یا تمام انرژی خود را صرف انجام یک پروژه خاص متمرکز می کنید، به راحتی درک می شود که در بسیاری از جنبه های مهم زندگی غافل مانده اید و برای جبران آن باید متحمل تنش …
  دانستنی و سرگرمی | اجتماعی | سه‌شنبه 5 فروردین 1393
 • ده ابزار قدرتمند برای ثبت بهترین ایده های شما


  آیا شما روش یا استراتژیی برای ثبت ایده ها در موقع اتفاق افتادن آنها دارید؟ اگر جواب منفی است پس باید داشته باشید. ایده ها چیزهای زودگذری هستند که بدون هیچ گونه اطلاع رسانی از ذهن ناخودآگاه شما می جوشند و سپس به همان سرعت ناپدید می شوند. شاید هیچگاه دیگر به خاطرتان نیاید.   …
  صفحات داخلی | اجتماعی | شنبه 24 اسفند 1392
 • نام کتاب: خلاقیت در ارتباطات بازایابی

  نام کتاب: خلاقیت در ارتباطات بازایابی
  سرفصل های کتاب:فصل اول: پایه های یک ایده بزرگ: استراتژی و خلاقیت وعده ی منفعتواقع گراییاستفاده از موقعیت درامجاذبه بصریجایگاه سازیتمرکز بر روی یک مسألهشخصیت سازیبزرگنمایی و اغراقتجسم خصوصیات انسانیپیشنهاد دهیدبازی با کلمات و رزونانس (تشدید) صداارائه دلیلبیان …
  صفحات داخلی | اجتماعی | چهارشنبه 2 مرداد 1392
 • واژه نامه خلاقیت


  واژه نامه خلاقیت: تفکر مستقل       Absolute Thinking تفکر انتزاعی        Abstract Thinking خلاقیت اتفاقی        Accidental Creativity به کارگرفتن راهبردها        Act on Strategies ناگهانی          Aha الگوریتم حل ابداعانه مسئله   …
  خلاقیت | اجتماعی | چهارشنبه 12 تیر 1392