فراخوانی ...
تعریف بنگاه ها اقتصادی کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منتخب جهان نسخه چاپی RSS
 • سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1392 ساعت 14:02

  تعریف بنگاه ها اقتصادی کوچک و متوسط در برخی از کشورهای منتخب

  جهان

  آلمان 3

  شرکتهای صنعتی و خدماتی که شمارکارکنانشان کمتر از 250 نفر باشد.آلمان3 را ایجاد می کنند و موتور توسعه، محرک (GDP) این بنگاهها در حدود 50 درصد از تولید ناخالص داخلی نوآوری و رقابت و یکی از مهمترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار می باشند.

  کانادا

  معیار تعداد کارکنان را به کار می گیرد و براین اساس (INDUSTRY CANADA) وزارت صنایع کانادا

  یک بنگا ه تو لید کالا باکمتر از یکصد نفرکوچک تلقی می شود، حا ل آنکه بر ای بنگاههای خدماتی نقطه تمایز کمتر از 50 نفر است . بیشتر از معیار فوق تا مرز 500 نفر بنگا ه به SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES تلقی شد ه و عبار ت "MEDIUM" متوسط

  کلیه بنگاههای مشمو ل دو معیار مزبور اطلاق می گردد. یک چهار م بنگاههای کوچک ومتوسط کانادا در تولید کالا و بقیه در بخش خدما ت فعا ل هستند.

  اتریش

  تعریف در اتریش، همان تعر یف اتحاد یه اروپاست که براساس آن بنگاههایی SMEs رایج که تعدادکارکنان آن کمتر از 250 نفر باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب میآید. مطابق این تعریف، بنگاههایی که تعداد کارکنان آن کمتر از 50 نفر باشد، بنگاه کوچک و بنگاههایی با کارکنان بین 50 تا 250 نفر بنگاه متوسط محسوب می گردند.

   مالزی

  موسسه توسعه صن u1575 ای متوسط »بعنوان مهمترین نهاد مرتبط با (SMIDEC)« کوچک وتوسعه و گسترش نقش بنگاههای کوچک و متوسط از دو م عیار بر ای شناسایی وتعریف بنگاههای کوچک و متوسط استفاده میکند که عبارتند از:

  تعداد کارکنان ومیزان گردش ما لی سالانه شرکت . براساس این دو م عیار، بنگاههایی که تعداد کارکنان تمام وقت آنهاکمتر از 150 نفر بوده وحجم گردش ما لی سا لا نه آنهانیز کمتر از 25 میلیون رینگیت مالزی باشد، بنگاه کوچک و متوسط به حساب می آیند.

  نکته ای که درمورد تعر یف بنگاههای کوچک و متوسط در مالز ی وجود دارد، آن است که با توجه به سیاستهای خاص دولت بر ای پیشبرد توسعه اقتصا د ی در مناطق کمترتوسعه یافته، در این گونه مناطق تعر یف بنگاههای کوچک و متوسط به گونه ای تعدیل می شود تا بتواند دامنه و سریعتری از بنگاهها را دربرگیرد و راه بر ای انجام حمایتهای بیشتر از تعداد افزون تری از این بنگاهها، هموار گردد.

  فیلیپین

  درفیلیپین از دو معیار بر ای تعریف و شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط استفاده می شود.

  معیار نخست شمار کارکنان تمام وقت شاغل در اینگونه بنگاههاست و دوم ین معیارمیزان داراییهای ثبت شده بنگاههاست.

  معبراساس دو یار بالا، در فیلیپین آن دسته از واحدهایی بنگاه کوچک و متوسط شناخته می شوند که شمار کارکنان تمام وقت آنهاکمتر از 200 نفر باشد و علاوه برآن مجموع داراییهای ثبت شده آنها نیز بیش از 40 میلیون پزو نباشد.

  ایران

  در ماده 2 آئین نامه اجرائی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین ،بنگاههای کوچک به واحدهای تولیدی  کالا و خدما تی گفته میشود که میزان اشتغال آنها کمتر از 50 نفر باشد

   

     صفحات داخلی| اجتماعی
  نام منبع: پایگاه اطلاع رسانی و اموزش پست
  شماره مطلب: 1294
  دفعات دیده شده: 2810 | آخرین مشاهده: 3 روز پیش
مرتبط
 • مرحله استانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت

  مرحله استانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت
  مرحله استانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل– 2015 در روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.
  خبر | اجتماعی | شنبه 13 اردیبهشت 1393
 • مرحله استانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل


  مرحله استانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل– 2015 در روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.
  اطلاعیه | اجتماعی | چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393
 • ثبت نام مرحله دوم پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت

  ثبت نام مرحله دوم پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت
  ثبت نام مرحله دوم پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت (برزیل–2015) از تاریخ 26/11/92 تا 15/12/92 صورت می گیرد.
  خبر | اجتماعی | دوشنبه 28 بهمن 1392
 • ثبت نام پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت ( برزیل–2015 )

  ثبت نام پانزدهمین مسابقات ملی مهارت، انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت ( برزیل–2015 )
  علاقمندان به شرکت در پانزدهمین مسابقات ملی مهارت انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت برزیل– 2015 می توانند در یکی از دو بازه زمانی 1/11/92 تا 10/11/92برای شرکت در آزمون مورخ 25 بهمن ماه سال جاری و یا 26/11/92 تا 15/12/92 برای آزمون مورخ 23 اسفند ماه سال جاری نسبت به ثبت نام خود به صورت …
  خبر | اجتماعی | چهارشنبه 25 دی 1392
 • رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی


  تغییر و پرورش اعتقادات ،ارزشها و الگوهای رفتاری مطلوب از طریق برنامه های آموزش عمومی از مهم ترین روشهای تغییر میباشد.برخی از دانشمندان مدیریت آموزش را مهمترین فعالیت سازمانی در آینده بشمار می آورند.در برنامه های آموزشی باید در مورد اثرات،ویژگیها و الگوهای رفتاری نامطلوب …
  مقاله | اجتماعی | پنج‌شنبه 2 شهریور 1391