فراخوانی ...
آموزش نرم افزار solidworks نسخه چاپی RSS
مرتبط
 • آموزش solidworks – بخش هفتم


  مدلسازی مقدماتی    مدل زیر را دربخش part ایجاد خواهیم کرد. ابتدا فایل جدیدی  در محیط part ایجاد کنید و از زبانه features بر روی گزینه extruded boss/base کلیک کنید . این دستور باعث حجم دادن به ترسیم می شود و برای استفاده از آن به یک ترسیم دو بعدی نیاز دارید. درصورتی که ترسیمی …
  صفحات داخلی | علمی | سه‌شنبه 29 بهمن 1392
 • آموزش solidworks – بخش ششم


  ترسیم زیر را در محیط part ایجاد کنید:ابتدا سه دایره با ابعاد و اندازه های نشان داده شده در صفحه front ایجاد کنید. دایره بزرگ در مرکز  مختصات قرار دارد. با اجرای دستور arc  کمانی به مرکز دایره وسطی ایجاد کنید. مراحل را طبق شکل انجام دهید و به دیگرگزینه های رسم کمان نیز …
  صفحات داخلی | علمی | دوشنبه 28 بهمن 1392
 • آموزش solidworks – بخش پنجم


  ترسیم زیر را در محیط part  ایجاد کنید: نخست فایل جدیدی در محیط part ایجاد کنید و با کلیک روی زبانه sketch و اجرای دستور sketch ترسیم جدیدی را شروع کنید. برای صفحه ترسیم خود ، صفحه top را فعال کنید.دستور rectangle را اجرا نموده و از مبدا مختصات یک مستطیل را رسم نمایید. هنگام رسم مستطیل متوجه …
  صفحات داخلی | اجتماعی | شنبه 26 بهمن 1392
 • آموزش solidworks -بخش چهارم


  ترسیم زیر را در محیط part ایجاد کنید:برای ایجاد یک ترسیم دو بعدی ابتدا باید روی زبانۀ sketch  و سپس روی دستور sketch  کلیک کنید.   اینک باید برای ایجاد ترسیم یک صفحۀ ترسیم در نظر بگیرید. برای اینکار می توانید از قسمت design tree یا از صفحۀ گرافیکی صفحۀ front را به عنوان صفحۀ طراحی …
  صفحات داخلی | علمی | شنبه 26 بهمن 1392
 • آموزش solidworks -بخش سوم


  برای ایجاد یک مدل در نرم افزار solidworks شش گام تکرار شونده وجود دارد:   1-    انتخاب سطح یا صفحه طراحی   2-    شروع یک ترسیم دو بعدی   3-    ترسیم اشکال هندسی   4-    مقید کردن هندسه ایجاد شده به مرکز ( origin)   5-    اعمال قیدهای  لازم   6-    ایجاد مدل سه بعدی   …
  صفحات داخلی | علمی | چهارشنبه 23 بهمن 1392