فراخوانی ...
مهندسی ارزش کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت فرایندها نسخه چاپی RSS
 • شنبه 18 شهریور 1391 ساعت 12:18

  مهندسی ارزش از جدیدترین راهکارها برای کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت در انجام امور فنی و مهندسی است. به دیگر سخن ،   هدف مهندسی ارزش از میان برداشتن یا اصلاح عاملی است که باعث تحمیل هزینه های غیر ضروری به اجرای پروژه و یا طرح صنعتی و فنی می شود بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی سیستم وارد کند.

   

  - مهندسی ارزش را بازنگری خلاق و سازمان یافته ارزشها ( Value  ) و هزینه ها (cost )  به منظور بیشینه کردن شاخص ( cost / function )  کرده اند.

  - مهندسی ارزش صرفا" برنامه ای برای کاهش هزینه ها نیست ، بلکه روشی برای حداکثر کردن ارزش طرح ها است ، زیرا در بعضی موارد ، کارفرما خواستار سهولت بهره برداری و کاهش هزینه ها به قیمت افزایش هزینه های مطالعاتی ، طراحی و ساخت است.

  - مهندسی ارزش با بررسی دقیق کارکرد اجزا و یافتن روش های جدیدتر و بهتر ، به انجام دادن بهتر کارها کمک می کند.

  - مهندس ارزش ، تکنیکی موثر برای کاهش هزینه ها ، افزایش سودآوری و بهره وری ، بهبود کیفیت بدون کاستن از جاذبه های ظاهری و جلوگیری از تاثیر سوء بر محیط زیست است.

  - مهندسی ارزش به کارفرما اطمینان می دهد که طرحها می توانند با بازدهی بیشتر انجام شوند.

  - روش های مهندسی ارزش می تواند موجب اصلاح و ارتقا کیفیت محصولات یا روش ها یا فرآیندهای تولید و انجام طراحی های جدید در هر مرحله از مراحل اجرایی یک طرح شود.

  - مهندسی ارزش یا تحلیل ارزش نوعی فن آوری مدیریتی است که در پی برقراری توازن عملی میان هزینه ، قابلیت اطمینان و عملکرد در یک محصول / خدمت ، پروژه ، فرایند یا اجزای هر یک از آن ها است.

   

  توصیه های مهندسی ارزش

   

  - هزینه های تمام طول عمر پروژه را در نظر داشته ، بدون آنکه فقط مقاطعی از آن را در نظر بگیرند.

   

  - شاخص ارزش (کارکرد به هزینه) سیستم یا زیر سیستم مورد نظر را بالا ببرید.

   

  - تاثیر هر پیشنهاد مهندسی ارزش را در صورت جوابگویی به عملکرد از نظر زمان ، هزینه و کیفیت تحلیل کرده و گزارش کنید.

   

  - در برنامه های مهندسی ارزش ، نیازهای تصریح شده ، تلویحی و تکوینی را مورد توجه قرار دهید.

   

  - برای خلاقیت ذهنی طرحهای ذیربط و ذینفع احترام قائل شوید و برای بروز آن، فضای مناسب ایجاد کنید.

   

  - پذیرفتن رای نهایی کارفرما در مهندسی ارزش مهم است زیرا رای نهایی از آن کارفرما است.

   

  - مهندسی ارزش می تواند حلال مشکلات باشد ، به شرط آنکه از طریق نظام طراحی ، منسجم و تحت کنترل باشد و با مستندات شفاف و یکپارچه پشتیبانی شود.

   

  - به کارگیری مهندسی ارزش با استفاده از تحلیل کارکرد عوام و محصولات معمولا توسط یک گروه آموزش دیده و متخصص به نام " گروه مهندسی ارزش " صورت می گیرد.

   

  - گروه مهندسی ارزش مستقل از گروه طراحی است.

   

  - متخصصان مهندسی ارزش در زمینه تحلیل پروژه ها از دیدگاه هزینه / کارکرد افراد آموزش دیده اند.

   

  - گروه مهندسی ارزش با استفاده از دیدگاه هزینه /کارکرد  به دنبال گزینه های طراحی هستند که واجد بهبود در زمینه عملکرد ، هزینه های ساخت و برپایی و هزینه های طول عمر پروژه باشند.

   

  - گروه مهندسی ارزش ، نظریات خود را در زمینه بهبود روشهای ساخت یا زمانبندی اجرا ، که بر بهینه سازی بهره برداری و تعمیر و نگهداری موثر است به کارفرما ارایه می کند.

   

  سیر تاریخی مهندسی ارزش و عملکرد آن

  چهاردهمین اجلاس " انجمن آمریکایی مهندسان ارزش " که در سال 1973 به تشریح دستاوردهای مهندسی ارزش پرداخت ، مشخص کرد که به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری برای اجرای مهندسی ارزش مبلغی حدود 53/4 دلار صرفه جویی در هزینه های جرایی بدست آمده است ، به نحوی که از زمان به کارگیری مهندسی ارزش در امریکا تا سال 1973 معادل 8/1 میلیارد دلار صرفه جویی شده است . این صرفه جویی تا سال 1989  به بیش از 3/4 میلیارد دلار افزایش  یافته است .  بازده مهندسی ارزش از سال 1973 تا سال 1995 برای هر یک دلار هزینه سرمایه گذاری شده مبلغی حدود 15 تا 30 دلار بوده است.

  انچه از تجربیات اجرای مهندسی ارزش تاکنون حاصل شده است ، کشف و تدوین برخی مفاهیم و اصول بنیادی است که اساس رشد و تکامل روشهای مهندسی ارزش قرار گرفته است . این اصول بنیادی عبارتند از :

   
  1- بهره گیری از کارشناسان چند تخصصی برای اعمال تغییرات .
  2- تکمیل تدریجی تغییرات از طریق مطالعه و بررسی عینی کار.
  3- بهره گیری از یک منطق اساسی برای طرح پرسش ها.
  4- برنامه ریزی انجام کار

  در طی چند سال ، روشهای فنی مهندسی ارزش همانند عرصه های به کارگیری آن ، گسترش پیدا کرد.

   

  امروزه تحلیل یا مهندسی ارزش ، رشته ای شناخته شده برای ارتقا ارزش تولیدات یا خدمات به شمار می رود. فرآیند مهندسی ارزش ، فرآیندی منطقی و ساختار یافته است که در آن از یک گروه کارشناس چند تخصص برای هدفهای زیر استفاده می شود :
  1- انتخاب طرح  یا محصول مناسب برای تحلیل با توجه به زمان صرف شده برای مطالعه .
  2- مشخص کردن و اندازه گیری کردن ارزش جاری یک پروژه و محصول یا اجزای تشکیل دهنده آن با توجه به عملکردهایی که نیازها ، هدفها و خواستهای یک طرح را برآورد می سازد.
  3- تدوین و ارزیابی گزینه های جدید برای تخمین یا ارتقای کیفیت بخشهای وابسته با هزینه کمتر.
  4- انطباق گزینه جدید با بهترین راه عملی کردن آن.

   

  گروه مهندسی ارزش از طراحان ، پیمانکاران ، تحلیل گران ارزش و کارفرمای یک طرح اجرایی تشکیل می شود. این گروه گر چه در کنار یکدیگر و در پروژه ای واحد کار نمی کنند اما از لحاظ موضوع به یکدیگر   مربوط بوده و با زمینه های تخصصی مجموع نیز آشنایی دارند.

  نقش گروه طراحی در به کارگیری موفقیت آمیز تحلیل ارزش ، بسیار مهم است ، زیرا بیشتر دست اندرکاران عرصه اجرایی به طور کامل به توانایی مهندسی ارزش پی نبرده اند و به بهره گیری عملی از روشهای فنی این تحلیل نپرداخته اند.

  تحلیل گر ارزش باید راههای متعادل سازی گروه را دریابد و با آنان همفکری و همدلی کند تا اعضای مجموعه به تفکر مهندسی ارزش نزدیک شوند. تحلیل گر ارزش باید با فراهم آوردن فرصت لازم برای یکایک افراد مجموعه امکان ارایه دیدگاههای آنان را میسر کند تا افراد بدون نگرانی از اینکه ممکن است اظهار نظر آنها چندان فنی و عملی نباشد ، دیدگاههای خود را مطرح نمایند.

   

  مهندسان مشاور در جریان طراحی و پس از ارایه طرح به سختی می پذیرند که ارزش داوری را که برای کار خود قایلند  ممکن است با روشهای فنی و عملی که گروه تحلیل ارزش ارایه می دهد، ناسازگاری داشته باشد. حال آنکه مشاور و طراح هر چند که باید از بیشترین داده ها و  آمار موجود در طراحی خود استفاده کنند باز ممکن است به دلایلی به تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تهیه مناسب ترین طرح دسترسی نداشته باشند. گذشته ازاین ،بیشترین اشکالات و نارسایی های طراحی در مرحله اجرا پیش می آید ، در مرحله ای که باز شدن جبنه های مختلف کاری عوارض پنهان و ناشناخته کار را آشکار می سازد و شرایط جدیدی را به طرح تحمیل می کند.

  مهندسی مشاور باید ظرفیت پذیرش مهندسی ارزش را با ارزش هایداوری خود داشته باشد و تغییرات را به راحتی بپذیرد و تحمیل شرایط مهندسی ارزش را توهینی به موقعیت تخصصی خود تلقی نکند.

  پیمانکاران ، تقریبا" همواره در حین اجرا با مسائل و مشکلات تازه ای روبرو می شوند که لزوم تغییرات در طراحی یا حتی بازنگری طراحی ضرورت پیدا می کند با آنکه بیشترین موارد به کارگیری روشهای فنی تحلیل ارزش ، در مرحله اجرا انجام می شود باید پذیرفت که موفقیت کامل این کار به توانایی پیمانکاران مجرب برای مشارکت در تحلیل ارزش بستگی دارد. یکی از مشکلات کنونی در  عرصه اجرایی ، دو گانگی بین طراحی و اجرا است.

  به رسمیت شناختن توانایی های مدیر یا سرپرست کارگاه می تواند به کارگیری روشهای تحلیل ارزش را تضمین کند.

  کارفرما مهم ترین و اصلی ترین جنبه مشارکت کار را در حلقه تحلیل ارزش به عهده دارد. پشتیبانی فعالانه کارفرما ، ضامن موفقیت و موثر واقع شدن کار است .کارفرما برای آنکه تمایل لازم را برای انجام این پشتیبانی پیدا کند ، باید با مسوولیت های مجموعه تحیل ارزش و حدود آن مسوولیتها در چهارچوب ساختار   حق الزحمه موافقت نامه طرح ، آشنا باشد . با توجه به اینکه بیش از 50 درصد از  کل بودجه برنامه ریزی شده بیشتر کشورها صرف کارهای اجرایی می شود ، از این رو مجریان طرحها متحمل هزینه های سنگینی می شوند. محدودیتهای مالی و قیمت های اجرایی که هر روز افزایش  می یابند ، بازگشت ارزش کامل پولی را که کارفرما هزینه می کند و باید به دور از هر گونه هزینه های غیر ضروری باشد ، به طور جدی مطرح ساخته است .

  مهندسی ارزش به دلیل اینکه موجب کاهش هزینه های اجرایی و صرفه جویی در هزینه ها می شود ، از این رو کارفرمایان تمایل دارند تا با پرداخت حق الزحمه جداگانه ای به تحلیل گران ارزش ، همواره از حضور و تداوم فعالیت گروه تحلیل گر  ارزش در کنار خود ، بهره مند باشند.

  به کارگیری مهندسی ارزش که در ابتدا از آمریکا آغاز شد با تاخیر به سایر کشورها نیز انتقال یافت . کشورهای اروپایی ، ژاپن و هند بعد از آمریکا بیشترین استفاده را از امکانات بالقوه مهندسی ارزش بردند و با تلفیق روشهای مهندسی ارزش در آمریکا با روشهای رایج  در کشورهای خود ، به صرفه جویی های قابل توجهی دست یافتند ، امکانات بالقوه به کارگیری مهندسی ارزش در طرحهای عمرانی ، زیاد است.

   

  اثبات کارایی مهندسی ارزش در دنیا 

  در کشور ژاپن از 698 شرکت که مورد بررسی قرار گرفته اند ، حدود 71 درصد ، مهندسی ارزش را در تولید محصولات و ارایه خدمات خود استفاده کرده اند . در آمریکا و کانادا استفاده از متدولوژی ارزش در صنایع عمده ، عمومیت داشته و در  طرح های عمومی ( دولتی ) اجباری است . مهندسی ارزش در دایره عمران آمریکا در بین سالهای 1996 تا 2000 بیش از 35 میلیارد دلار صرفه جویی در پی داشته و از 55 میلیارد دلار هزینه اضافی نیز جلوگیری کرده است ( در حدود درآمد نفتی ایران در همین مدت ) در حالیکه 85 درصد درآمد عربستان ، به عنوان ثروتمندترین کشور عربی ، از فروش نفت حاصل می شود ، بیش از بیست سال است که مهندسی ارزش را در دستور کار خود قرار داده است.  مقاله| اجتماعی
  نام منبع: حامد منصفی
  شماره مطلب: 372
  دفعات دیده شده: 1917 | آخرین مشاهده: 19 ساعت پیش
مرتبط
 • معرفی رشته مهندسی صنایع - صنایع در مقطع کارشناسی ارشد


  معرفی رشته مهندسی صنایع - صنایع در مقطع کارشناسی ارشدمهندسی صنایع ، شامل کاربرد روش های تجزیه و تحلیل اصول فیزیکی برای تبدیل موادخام و سایر منابع به فرمی است که رضایت و احتیاجات آدمی را تامین کند. با پیشرفت علم و تکنولوژی و تعامل این دو با هم، تخصص ها و گرایش های مختلفی …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 7 مرداد 1392
 • رابطه آموزش و بهره وری نیروی انسانی


  تغییر و پرورش اعتقادات ،ارزشها و الگوهای رفتاری مطلوب از طریق برنامه های آموزش عمومی از مهم ترین روشهای تغییر میباشد.برخی از دانشمندان مدیریت آموزش را مهمترین فعالیت سازمانی در آینده بشمار می آورند.در برنامه های آموزشی باید در مورد اثرات،ویژگیها و الگوهای رفتاری نامطلوب …
  مقاله | اجتماعی | پنج‌شنبه 2 شهریور 1391
 • مبانی دهگانه مدیریت یزدی ها


  از سختکوشی و موفقیت یزدی ها در کسب و کار بسیار شنیده ایم. این مقاله بر آن است تا رمز و راز پیشرفت و خوشنامی یزدی ها در کسب و کار را واکاوی کند و در اختیار خوانندگان قرار دهد... یزدی با بیابان می جنگد، با کم آبی در ستیز است و با محرومیت ها و محدودیت های اقلیمی مبارزه می کند و …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 14 اسفند 1391
 • کیفیت و رقابت‌پذیری


  در هشتم ژانویه سال 1991 شرکت پان امریکن (Pan American)، بدون اینکه هیچکس در کیفیت خدمات آن تردیدی داشته باشد، اعلام ورشکستگی کرد. در اکتبر سال 2001 شرکت سوئیس ایر(Swissair) ورشکست شد در حالیـکه به عنوان پر پرستیژترین خط هوایی دنیا شناخته می شد. تقریباً به گونه‌ای همزمان شرکت هوانوردی …
  مقاله | اجتماعی | سه‌شنبه 2 آبان 1391
 • نخستین گام در مسیر دستیابی به تعالی در کیفیت و بهره‌وری


  هر سال واژه‌های جدیدی در عرصه کیفیت و بهره‌وری متولد می‌شوند واژه‌هایی که برخی اشاره به بنیان‌های این علم داشته و برخی صرفا پرطمطراق و دهان پرکن، جنبه تبلیغاتی برای شرکتهای مشاوره مدیریت دارند. در این بین اغلب مدیران ایرانی، غافل از تقدم/تاخر و چیستی این سیستم‌های …
  مقاله | اجتماعی | سه‌شنبه 2 آبان 1391