جلسه کاری

مهـدی فتــاحی عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سـازمان آمـوزش فنـی و حـرفه ای کشـور شد

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «مهدی فتاحی» مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان را با حفظ سمت به «عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری» این سازمان منصوب کرد.