در گفت و گو با ایسنا اعلام شد؛کاهش زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

در گفت و گو با ایسنا اعلام شد؛کاهش زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از صدور بیش از ۴۰۰۰ موافقت نامه اصولی برای متقاضیان تاسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در ۹ ماهه امسال خبر داد و کاهش زمان صدور مجوز پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد از هشت ماه به سه روز را از مهمترین اقدامات سازمان متبوع خود برشمرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،غلامحسین حسینی نیا در گفت وگو با ایسنا، در آستانه دهه مبارک فجر به تشریح گزارش عملکرد و اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سال‌جاری پرداخت.

وی با بیان اینکه بیشتر شغل های احصاء شده مهارت محور هستند، اظهار کرد: جوانان جویای کار می توانند با کمترین هزینه و بدون درگیر شدن در بروکراسی‌های اداری پیچیده، آموزش دیده و با سرمایه اندک وارد بازار کار شوند. مشاغل شناسایی شده بین یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارند تا فرد آموزش دیده و ماهر بتواند فعالیت خود را شروع کند.

ارائه آموزشهای مهارتی به حدود یک میلیون نفر

وی سپس به عملکرد ۹ ماهه سازمان آموزش فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۴۹۷ هزار و ۳۰۲ نفـر در مراکـز دولتـی و ۵۰۲ هــزار و ۲۹۴ نفــر در آموزشــگاههــای آزاد بخش خصوصی از کارجویـان، کارکنـان وظیفـه نیـروهـای مسـلح، زندانیـان، معتـادان بهبود یافتــه و متجاهــر، افـراد دارای معلولیـت، زنــان سرپرســت خانوار و بدسرپرســت، روســتائیان، عشــایر، دانــش آمــوزان، دانشــجویان و فــارغ التحصیــلان دانشــگاهی، شــاغلین، پناهنــدگان و اتبــاع خارجـی موفق به کسب آموزش‌های مهارتی شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد رشـد در بخش دولتی و ۱۴۹ درصد رشــد در بخش خصوصی را نشان می دهد.

حتما بخوانید:  ۶ مصوبه دولت برای رونق اشتغال؛ از مهارت‌آموزی تا پرداخت تسهیلات

تدوین ۵۰۰ استاندارد جدید شایستگی 

به گفته رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تدویـن ۵۰۰ اسـتاندارد جدیـد شایسـتگی و ارزشـیابی مبتنـی بـر چارچـوب صلاحیـت حرفـه ای و تقویـت و توسـعه تقاضـا محـور کـردن آمـوزش از طریـق تطبیـق اجـرای آمـوزش های فنی و حرفـه ای بـا رسـته های اولویـت دار طـرح تکاپـو از مهمترین اقدامات سازمان در سال جاری بوده است.

اعطای ۴۳۲۶ مجوز به واحدهای پذیرنده

حسینی نیا همچنین اعطـای ۴۳۲۶ مجـوز بـه واحـدهای پذیرنـده بـرای مهـارت آمـوزی کارکنـان وظیفـه نیروهای مسلح (محیـط واقعـی کار)، برگزاری رویداد استارت آپی با مشارکت ۳۰۰۰ نفر از کارآفرینان جوان، اعطـای مجـوز بـه ۶۰۸ مرکـز کارآمـوزی جـوار و بیـن کارگاهـی بـا رشـد ۱۹۱ درصدی نسـبت بـه زمان مشـابه، ایجاد ۲۴ واحد مهارت آموزی و مشاوره شغلی در زندانها، سـنجش مهـارت و صـدور گواهینامـه مهـارت بـرای ۳۶۵ هزار و ۲۱۱ نفر از کارجویـان، کارآمـوزان و شـاغلین صنایـع و صنـوف و متقاضیـان آزاد را از دیگر اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برشمرد.

حمایت از بخش خصوصی در ارائه آموزشهای متناسب با نیاز بازار 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی در ارائه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، اظهار کرد: در راستای اصل (۲۸) قانون اساسی و فراهم سازی امکان اشتغال با شرایط مساوی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای رقابتی، رعایت منفعت عمومی، تمامی درخواست‌های مجوز تأسیس آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد منوط به احراز شرایط متقاضیان در سه روز و به طور اتوماتیک انجام می شود.

حتما بخوانید:  برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی در جزیره خارگ

کاهش زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه از ۸ ماه به ۳ روز

وی با بیان اینکه در حال حاضر زمان صدور مجوز پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد از حدود هشت ماه به سه روز کاهش یافته است، افزود: در ۹ ماه سال جاری ۴۱۶۵ موافقت نامه اصولی با رشد ۴۲۴ درصدی برای متقاضیان تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد صادر شده است.

Rate this post
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *