برتر هفته

برنده شدن

نخبه مهارتی خوزستان مدال نقره مسابقات مهارت HI-TECH را کسب کرد

همراه اول

حضور همراه اول با پلتفرم مصاحبه هوشمند در نمایشگاه کار دانشگاه شریف

بی تردید تلاش برای مهیا کردن اشتغال جوانان با ارائه آموزشهای مهارتی یک عبادت و کار مقدس است

ظرفیت‌های خالی اشتغال با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور فعال خواهیم کرد

دعوت از اصناف برای پیوستن به طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

دعوت از اصناف برای پیوستن به طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار

چگونه حرف زدن را از قرآن بیاموزیم

چگونه حرف زدن را از قرآن بیاموزیم

میزان حضوری بودن دانشگاه‌ها توسط ستاد کرونای هر استان مشخص می‌شود

میزان حضوری بودن دانشگاه‌ها توسط ستاد کرونای هر استان مشخص می‌شود

گام مؤثر مهارت آموزی به فارغ التحصیلان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

گام مؤثر مهارت آموزی به فارغ التحصیلان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

در محورکتب و منابع آموزشی، جعفر صادقی فر از استان فارس، کارشناس آموزش و پرورش و با عنوان «توسعة آموزش های فنی و حرفه ا ی در ایران مبتنی برکشورهای منتخب» برگزیده شناخته شد. در محور طرح های پژوهشی عنوان طرح برگزیده به طراحی الگوی ارزشیابی آموخته های مربیان شرکت کننده در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای به محمد معتمدی کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان تعلق گرفت. همچنین طرح پژوهشی علی اصغر خلاقی با عنوان «طراحی چارچوب صلاحیت حرف های ملی مربیان آموزش فنی و حرفه ای کشور» شایسته تقدیر شد. در محورپایان نامه و رساله نیز دو طرح: اثر «بررسی تاثیر برون سپاری آموزش مهارت های فنی و حرفه ای بر بهبود کیفیت خدمات (مطالعه موردی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد)» از وحید کمالی و «تاثیر نقش ارتباطات بازاریابي یکپارچه بر توسعه آموزش های مهارت محور با نقش میانجي خدمات آموزشي در سازمان آموزش فني و حرفه ای شهر تهران» از سعید قربانی باداشیانی شایسته تقدیر اعلام شدند. بنا براین گزارش، در این مراسم همچنین از سایت شبکه پژهش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس http://srn.irantvto.ir/ رونمایی شد. این گزارش می افزاید: در این مراسم به صورت نمایندگی از سوی برگزیدگان جشنواره از داود فرخی، کارشناس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوربرگزیده در محور مقاله با عنوان: جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی تقدیر شد.

بانک اطلاعات طرح های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور راه اندازی شد

پر کردن ظرفیت های خالی دانشگاه های کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی باید ظرفیت خالی نظام آموزش عالی مهارتی را پر کند/ تیم نیازسنجی ایجاد رشته‌های مهارتی تشکیل شود