معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت: نخبگان مهارتی سفیران مهارت کشور هستند

طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغالزایی (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران)

طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاههای ایران

ارائه الگوي حکمرانی آموزشهاي مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظري داده بنیاد

توسعه اکوسیستم های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ های فناورانه

آموزش عالی مهارتی در زمان کرونا: چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات

طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغالزایی (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران)

شایستگیهای مهارتی دانش آموختگان دکتری برنامه درسی ایران؛ بررسی دیدگاه صاحب نظران و متخصصان برنامه درسی

بررسی نقش آموزشهای مهارتی در مشاغل نوین با رویکرد تکنولوژی در شرایط اقتصاد مقاومتی

بررسی نقش آموزشهای مهارتی در مشاغل نوین با رویکرد تکنولوژی در شرایط اقتصاد مقاومتی

۳۲۶ فرصت شغلی مهارت محور کم هزینه در کشور احصا شده است

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: ۳۲۶ فرصت شغلی مهارت محور کم هزینه در کشور احصا شده است

استعلام و دریافت گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور الکترونیکی شد

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد: استعلام و دریافت گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور الکترونیکی شد

با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم و دکتر محمدسعید سیف مدیرکل ارتباط با جامعه وزارت علوم، برترین پایان نامه های تقاضا محور، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برتر در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه معرفی شدند.

برترین پایان‌نامه‌های تقاضامحور، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه همکاری با صنعت معرفی شدند

پر کردن ظرفیت های خالی دانشگاه های کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی باید ظرفیت خالی نظام آموزش عالی مهارتی را پر کند/ تیم نیازسنجی ایجاد رشته‌های مهارتی تشکیل شود

آغاز ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال 1400

لوگو دانشگاه جامع علمی_کاربردی

آغاز ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال 1400