ارائه الگوي حکمرانی آموزشهاي مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظري داده بنیاد

ارائه الگوي حکمرانی آموزشهاي مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظري داده بنیاد

چکیده ای از مقاله

حکمرانی آموزش‌های مهارتی و بذل توجه به کنشگران فروملی، پارادایمی بی‌بدیل در حکمرانی آموزشی می‌باشد که تعمیق این موضوع به‌طور همه‌جانبه با کمترین زمان و آسیب ممکن، توسعه کشور را پیش خواهد برد. هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی است. روش پژوهش از نظر اهداف، کاربردی، از نظر داده کیفی و از نظر نوع مطالعه، داده‌بنیاد نوظهور است. براساس روش نمونه‌گیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی و براساس اشباع نظری، تعداد30 نفر خبره انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های اکتشافی است بعد از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آنان به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفت که بر اساس تحلیل داده‌ها الگوی مناسب حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی ارائه گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که این الگو از سه بعد: آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی، حکمرانی، آموزش‌های مهارتی کیفی و بازارمحور و 27 مؤلفه و173شاخص سازنده، تشکیل شده است که در مقایسه با سایر الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار است؛ بنابراین به‌کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مذکور می‌تواند به ارتقای کیفی و کارآفرینی آموزش‌های مهارتی، کمک به‌سزایی کند.

لینک دانلود مقاله
ارائه الگوي حکمرانی آموزشهاي مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظري داده بنیاد

Rate this post
حتما بخوانید:  بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *