دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند

آنچه در این مطلب خواهید آموخت Toggle دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارندتوانمندسازی نیروی انسانی ضروری است دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع…

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می کند؛نخستین جشنواره ایده های برتر اشتغالزا و کارآفرینی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می کند؛نخستین جشنواره ایده های برتر اشتغالزا و کارآفرینی فراخوان نخستین جشنواره ایده…

توسعه اکوسیستم های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ های فناورانه

توسعه اکوسیستم های کارآفرینی دانشگاه برمبنای تقویت استارت آپ های فناورانه پیشینه و اهداف: امروز باتوجه به ظرفیتِ اقتصادهای در…

طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغالزایی (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران)

طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغالزایی (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنی وحرفه ای شهر تهران) پیشینه و…

بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه

بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه پیشینه و اهداف: ترقی و توسعه یک…

بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خود تنظیم و پیشرفت تحصیلی

بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خود تنظیم و پیشرفت تحصیلی پیشینه و اهداف: هدف این…

گام مؤثر مهارت آموزی به فارغ التحصیلان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

گام مؤثر مهارت آموزی به فارغ التحصیلان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت رئیس جمهوری در امور…

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده: زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست با استفاده از ظرفیت دانشگاه جامع علمی…

فراهم شدن زمینه اشتغال زنان در قالب دوره های تک درس، تک پودمان و دوره های آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی

فراهم شدن زمینه اشتغال زنان در قالب دوره های تک درس، تک پودمان و دوره های آزاد دانشگاه جامع…