تحریریه

کشف استعداد‌های مهارتی در مسابقات ملی مهارت

کشف استعداد‌های مهارتی در مسابقات ملی مهارت

آموزش مهارتی منتج به اشتغال، مهمترین اولویت دانشگاه جامع علمی کابردی است

آموزش مهارتی منتج به اشتغال، مهمترین اولویت دانشگاه جامع علمی کابردی است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:مناطق آزاد پایلوت اجرای طرح مدرسه تابستانه مهارت آموزی ویژه دانش آموزان بومی

سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور خبر داد:فهرست مشاغل مهارت محور کم سرمایه بر

سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور خبر داد:فهرست مشاغل مهارت محور کم سرمایه بر

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می کند؛نخستین جشنواره ایده های برتر اشتغالزا و کارآفرینی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می کند؛نخستین جشنواره ایده های برتر اشتغالزا و کارآفرینی

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

فراهم شدن زمینه اشتغال زنان در قالب دوره های تک درس، تک پودمان و دوره های آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی

فراهم شدن زمینه اشتغال زنان در قالب دوره های تک درس، تک پودمان و دوره های آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سامانه جامع کاریابی راه اندازی شد

دومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش‌های مهارتی شورای عالی اشتغال برگزار شد