طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغالزایی (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران)

طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغالزایی (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران)

بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه

بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه

کودکان با چه آموزش هایی تاب آور می شوند/چرا مهارت تاب آوری مهم است؟

بررسی اثربخشی استفاده از محتوای الکترونیکی درس ریاضی بر یادگیری خود تنظیم و پیشرفت تحصیلی

گام مؤثر مهارت آموزی به فارغ التحصیلان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

گام مؤثر مهارت آموزی به فارغ التحصیلان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

فراهم شدن زمینه اشتغال زنان در قالب دوره های تک درس، تک پودمان و دوره های آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی

فراهم شدن زمینه اشتغال زنان در قالب دوره های تک درس، تک پودمان و دوره های آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: سامانه جامع کاریابی راه اندازی شد

در محورکتب و منابع آموزشی، جعفر صادقی فر از استان فارس، کارشناس آموزش و پرورش و با عنوان «توسعة آموزش های فنی و حرفه ا ی در ایران مبتنی برکشورهای منتخب» برگزیده شناخته شد. در محور طرح های پژوهشی عنوان طرح برگزیده به طراحی الگوی ارزشیابی آموخته های مربیان شرکت کننده در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای به محمد معتمدی کارشناس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان تعلق گرفت. همچنین طرح پژوهشی علی اصغر خلاقی با عنوان «طراحی چارچوب صلاحیت حرف های ملی مربیان آموزش فنی و حرفه ای کشور» شایسته تقدیر شد. در محورپایان نامه و رساله نیز دو طرح: اثر «بررسی تاثیر برون سپاری آموزش مهارت های فنی و حرفه ای بر بهبود کیفیت خدمات (مطالعه موردی: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کهگیلویه و بویر احمد)» از وحید کمالی و «تاثیر نقش ارتباطات بازاریابي یکپارچه بر توسعه آموزش های مهارت محور با نقش میانجي خدمات آموزشي در سازمان آموزش فني و حرفه ای شهر تهران» از سعید قربانی باداشیانی شایسته تقدیر اعلام شدند. بنا براین گزارش، در این مراسم همچنین از سایت شبکه پژهش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس http://srn.irantvto.ir/ رونمایی شد. این گزارش می افزاید: در این مراسم به صورت نمایندگی از سوی برگزیدگان جشنواره از داود فرخی، کارشناس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوربرگزیده در محور مقاله با عنوان: جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی تقدیر شد.

بانک اطلاعات طرح های پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور راه اندازی شد

دومین جلسه کارگروه تخصصی آموزش‌های مهارتی شورای عالی اشتغال برگزار شد

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت: نخبگان مهارتی سفیران مهارت کشور هستند

طراحی و اعتباریابی الگوی بهبود کیفی آموزش و اشتغالزایی (مطالعه موردی: آموزشگاه های فنی و حرفه ای شهر تهران)

طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاههای ایران

ارائه الگوي حکمرانی آموزشهاي مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظري داده بنیاد