معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: آموزش های مهارتی باید متناسب با نیاز مشاغل آینده ارائه شود/ ارائه خدمات آموزشی توسط خیرین مهارتی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: آموزش های مهارتی باید متناسب با نیاز مشاغل آینده ارائه...

در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد؛

تصویب پیشنهادهای مربوط به تقویت بنیان های تولید و توسعه اشتغال

تصویب پیشنهادهای مربوط به تقویت بنیان های تولید و توسعه اشتغال در نشست یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت...

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد: ضرورت ایجاد و راه‌اندازی پارک بین‌المللی علم و فناوری ایران

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم تأکید کرد: ضرورت ایجاد و راه‌اندازی پارک بین‌المللی علم و فناوری ایران معاون...

معاون پژوهشی وزیر علوم

معاون پژوهشی وزیر علوم: تقویت نظام نوآوری باز، در کشور ضروری است

معاون پژوهشی وزیر علوم: تقویت نظام نوآوری باز، در کشور ضروری است معاون پژوهشی وزیر علوم بر ضرورت تقویت...

پارک های علم و فناوری مسئول تحول در فناوری استان ها باشند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: پارک‌های علم و فناوری مسئول تحول در فناوری استان‌ها باشند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: پارک‌های علم و فناوری مسئول تحول در فناوری استان‌ها باشند معاون علمی و...

تصویر مربوط به کارآفرینی

کارآفرینان میدان‌داران زیست‌بوم اشتغال

کارآفرینان میدان‌داران زیست‌بوم اشتغال کارآفرینی» از ابتدای خلقت بشر و همواره با او در تمام شئون مختلف زندگی انسان...

مربوط به مهارت دیپلماسی

چرا داشتن دیپلماسی مهارت مهم است؟

چرا داشتن دیپلماسی مهارت مهم است؟ امروزه دیپلماسی مهارت مبنای توسعه بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی و تعاملات...